Platforma sedukorrupsioni.org do të tentojë të nxisë aktivizimin qytetar
të të rinjve në promovimin e luftës anti-korrupsion në sistemin e edukimit,
përmes teknologjisë informative dhe medieve sociale.

Kjo platformë do të jetë dritare ekskluzive ku të rinjtë dhe qytetarët e tjerë do të mund të informohen/edukohen rreth korrupsionit në sistemin e edukimit, shkaqeve dhe efekteve, formave të ndryshme të korrupsionit dhe çështjen më të rëndësishme se si të adresohet/raportohet korrupsioni në sistemin e edukimit në Kosovë nga të rinjtëSTATISTIKAT

3

Total raportime

Raste në progres

Raste të mbyllura

LAJMET

finalese-sedukorrupsionin-2

Thirrje për Ese – Korrupsioni në Edukim ...

Prishtinë, Nëntor 2016 – Lëvizja FOL mbështetur nga USAID Kosovo dhe Advocacy ...
masht

MASHT-i inkuadron platformën në web-faqe ...

Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë ka inkuadruar platformën “s’edukorrupsionin ...
Untitled - ferizaj ballina e komunës

Komuna e Ferizajit, inkuadron platformën në web faqe ...

U inkuadrua platforma “s’edukorrupsionin” edhe në web-faqen e Komunës së Ferizajit, si mund ...

SONDAZHET

Nuk ka akoma asnjë sondazh të publikuar