[[[["field3","equal_to","1"]],[["show_fields","field4"]],"and"]]
1 Step 1

Ju lutem zgjedhni detajet për raportim:

ShënoKeqpërdorimi i detyrës zyrtare
Lloji i kërkesës:
Emri i institucionit
Zyrtari
Përshkruani rastin
0 /

Bashkangjitni dëshmi


Fileupload
Bashkangjitni

Raportuesi:

Të dhënat në vijim janë për të vërtetuar raportimin.

Emri
Mbiemri
Nr Tel
Previous
Next
Vërejtje:

Të gjitha të dhënat personale te integruara në raportime – do të jenë anonime dhe do të konsiderohen si te tilla në pajtim me legjislacionin në fuqi – veçanërisht Ligjin për Mbrojtjen e të Dhënave Personale nr. 03/L-172. Ato nuk do të jenë objekt i publikimit pa lejen paraprake të raportuesit.

STATISTIKA

3

Total raportime

Raste në progres

Raste të mbyllura